Privacybeleid / statement

Privacy statement Reset C&T BV (SOLIDWORKSjobs)

In deze Privacy statement informeert Reset C&T B.V. jou over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het Reset C&T BV recruitmentplatform www.solidworksjobs.nl richt zich op het tonen van SOLIDWORKS vacatures & profielen van SOLIDWORKS engineers en het werven van SOLIDWORKS Engineers.

Reset C&T BV  / SOLIDWORKSjobs is verantwoordelijk en respecteert de privacy van al haar kandidaten, uitzendkrachten, payrollmedewerkers, arbeidsmigranten, medewerkers, zelfstandigen/freelancers/ZZP-ers, contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers en websitebezoekers. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met ons privacybeleid, zodat het vertrouwen wat je in ons stelt behouden wordt.

In deze privacy statement leggen wij graag aan je uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij helder inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en wie wij deze laten verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Wie zijn wij

SOLIDWORKSjobs biedt een gevarieerd aanbod van SOLIDWORKS vacatures èn profielen van SOLIDWORKS specialisten, werving & selectie en detachering op basis van 'no cure, no pay'.

SOLIDWORKSjobs is een recruitmentplatform dat zich specifiek richt op bedrijven en technici die gebruik maken van SOLIDWORKS software. Met onze ‘recruitment-expertise’ realiseren wij zo efficiënt mogelijk “the right engineer on the right place”. SOLIDWORKSjobs is gevestigd in Rotterdam, Schiehavenkade 430, 3024 EZ, Nederland en geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 23064986.

Dit doen wij

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze recruitmentdiensten. Je mag deze vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens hebben wij een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onze dienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting ons opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.

Welke gegevens verzamelen wij van jou

Op het moment dat je bij ons terecht komt verzamelen wij vrijwel direct gegevens van jou. Dit kan zijn doordat je een bezoek brengt aan onze website, je inschrijft, contact opneemt met ons of zelfs een persoonlijk bezoek brengt aan ons kantoor. Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse zou hebben in onze dienstverlening.

Bezoek website

Wanneer je één van onze websites bezoekt zullen wij direct gegevens van jou verwerken. Wij verwerken jouw IP-adres, locatie en registreren je bezoek aan de website en de route die je volgt. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken geen persoonlijke informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOLIDWORKSjobs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inschrijving

Je kunt je op verschillende manieren bij ons inschrijven. Dit kan via onze website, maar ook telefonisch of bij ons op kantoor. De directe websites waarop jij je kunt inschrijven is de volgende:

www.solidworksjobs.nl

Naast onze eigen website plaatsen wij ook soms vacatures op vacaturesites. Als je op één van onze vacatures reageert, dan zullen wij jouw gegevens ook verwerken.

Bij een inschrijving verwerken wij de volgende gegevens:

NAW gegevens;

contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;

geboortegegevens, leeftijd;

werkervaring en curriculum vitae (CV);

Beschikbaarheid;           

foto’s en/of video’s;

opleidingen, stages en cursussen;

evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen of assessments;

gegevens over je beschikbaarheid;

gegevens over je mobiliteit, zoals beschikking over eigen vervoer en welke rijbewijzen je hebt;

overige gegevens die van toegevoegde waarde zijn om te beoordelen bij welke functie of bedrijf je het beste past.

Werkzaam bij Reset C&T BV

Op het moment dat je voor ons gaat werken of werkt zullen wij de volgende gegevens verwerken:

aanvullende persoonsgegevens zoals nationaliteit, BSN, ID-bewijs en eventueel een tewerkstellingsvergunning;

gegevens voor de uitvoering van een juiste salarisadministratie;

betalingsgegevens;

overige zaken zoals verlof- en verzuimregistraties;

overige gegevens die van belang zijn voor de personeelsadministratie of HR-gerelateerde zaken zoals noodnummers, burgerlijke staat, gezinssamenstelling ten behoeve van pensioen;

als het noodzakelijk is voor de functie en of bedrijf waar je gaat werken kunnen ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals een verklaring van goed gedrag of medische keuring. Als dit het geval is, dan zullen we jou daar over informeren.

Klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties

Indien je ons contactpersoon bent van klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties, dan verwerken wij de volgende gegevens van jou:

naam;

contactgegevens, zoals e-mail en/of telefoonnummer (bij voorkeur zakelijke gegevens);

zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, BTW-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Dit doen wij met jouw gegevens

Jouw gegevens gebruiken wij om onze dienstverleningen op het gebied van recruitment aan jou aan te kunnen bieden. Hieronder vallen onder andere, werving & selectie, bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, salarisadministratie, HR-gerelateerde zaken en persoonlijke begeleiding en ontwikkeling.

Jouw gegevens worden verwerkt om

jou te informeren over onze dienstverlening of HR-gerelateerde zaken die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven, mailings met onder andere vacatures of informatie met betrekking tot arbeid. Hiervoor hebben we expliciet jouw toestemming nodig, welke je kunt vinden op de website (opt-in);

een voor bedrijven met (SOLIDWORKS) vacatures te bekijken (anoniem) profiel te publiceren op onze website met een beschrijving van jouw competenties, talenten, ambities, en beschikbaarheid.

jou uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten, events of soortgelijke evenementen of borrels;

jou te kunnen helpen bij het hebben van contact met ons, zoals vragen via de website of op elke andere alternatieve manier;

jou te kunnen matchen bij het zoeken naar kandidaten bij een openstaande (SOLIDWORKS) vacature (matching), welke zo goed mogelijk aansluit bij jou talenten, ambities, eisen en capaciteiten;

te kunnen beoordelen of je een geschikte kandidaat zou zijn bij een openstaande (SOLIDWORKS) vacature bij één van onze opdrachtgevers;

onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren;

jou proactief te kunnen voorstellen bij één van onze opdrachtgevers of bedrijven waar jij mogelijk van toegevoegde waarde kan zijn en/of qua talenten, capaciteiten en beschikbaarheid zou passen;

jou te bemiddelen naar tijdelijk of vast werk of naar een tijdelijke opdracht als u freelancer / ZZP-er bent in de maakindustrie;

een goede uitvoer van de salarisadministratie te kunnen realiseren, zoals het verwerken van jouw loonstroken, het uitvoeren van je salarisbetaling, maar ook het doen van afdrachten naar de belastingdienst, pensioenfonds en overige;

onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van een overeenkomst als zijnde een arbeidsovereenkomst met jou of een overeenkomst van opdracht in geval van een zelfstandige;

contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen en aanbieden van werk of andere zaken die gerelateerd zijn aan werk;

het gebruik van leaseauto’s en eventueel vergoeding van brandstofkosten of het vergoeden van reiskostenvergoeding en verwerken van eventuele boetes betreffende het verkeer te kunnen verwerken;

beoordelingen en functioneringsgesprekken te kunnen uitvoeren en verwerken en daarmee te kijken naar ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;

te kunnen voorzien in relevante verzekeringen zoals onder andere verzuimverzekeringen, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen;

jou aanbiedingen te kunnen doen die jou een voordeel kunnen opleveren, zoals bedrijven waar wij collectiviteitsafspraken mee hebben gemaakt en jij kunt meeprofiteren van deze afspraken;

onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid en/of dienstverlening van onze organisatie;

jou goed te kunnen begeleiden bij verzuim en mogelijk te werken aan re-integratie en de opvolging daarvan;

onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te optimaliseren en te verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te verbeteren.

Afkomstig uit het buitenland

Als je afkomstig bent uit het buitenland en voor ons gaat werken, dan zullen wij naast bovenstaande ook nog aanvullende diensten kunnen aanbieden waar wij jouw gegevens voor verwerken. Wij verwerken in dit geval gegevens om:

jouw reis naar Nederland te kunnen organiseren;

je in Nederland te kunnen voorzien van goede huisvesting;

je te informeren over de cultuur in Nederland en de daarbij behorende wet- en regelgeving;

jou verzekeringen aan te kunnen bieden en voor jou te verzorgen, inclusief de aan- en afmeldingen en afdracht van verplichte premies, zoals voor de zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering;

jou te kunnen voorzien van een transportmiddel voor het reizen van je verblijfsadres in Nederland naar je werk.

Aan wie verstrekken we jouw gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.

Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte.

Bij het bemiddelen naar werk zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij denken dat jij van toegevoegde waarde bent.

Als je werkzaam bent voor onze organisatie of in opdracht van ons bij één van onze opdrachtgevers werkt, dan hebben wij wettelijke verplichtingen bij het nakomen van de overeenkomst en het uitvoeren van de salarisadministratie. Wij zullen daarom jouw gegevens verstrekken aan de volgende organisaties of overheden: belastingdienst, pensioenfondsen en indien van toepassing beslagleggers.

Onze salarisadministratie is uitbesteed aan een accountantskantoor/salarisadministratiebedrijf. Om jouw salaris correct te kunnen voldoen en jou ter beschikking te kunnen stellen bij opdrachtgevers zullen jouw gegevens worden verstrekt aan deze organisatie.

In geval van verzuim en de begeleiding daarvan zal een arbodienst ingeschakeld worden en indien van toepassing ook een Arboarts. Gezien de wettelijke verplichting van opvolging en begeleiding zullen wij jouw gegevens verstrekken welke relevant zijn voor deze opvolging en begeleiding. Indien noodzakelijk zullen wij ook jouw gegevens doorsturen naar het UWV, bijvoorbeeld wanneer je tijdens verzuim uit dienst gaat.

Om aan onze verplichtingen als organisatie te voldoen en onze kwaliteit als organisatie te kunnen bewaken en garanderen laten wij regelmatig controles uitvoeren door geaccrediteerde auditinstellingen en accountants. Ten behoeve van deze controles zullen ook jouw gegevens worden verstrekt, maar uitsluitend als doel om onze kwaliteit te waarborgen en ons bedrijfsvoering op een hoog niveau te houden.

Indien je afkomstig bent uit het buitenland en wij voor jou overige diensten aanbieden en verzorgen, dan zullen wij jouw gegevens ook aan derden verstrekken. Dit uitsluitend voor de diensten die wij jou aanvullend aanbieden en waar jij ons expliciet akkoord voor geeft. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van huisvesting, verzekeringen en vervoersmiddelen.

Voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van persoonlijke begeleiding, cursussen en/of opleidingen zullen wij jouw gegevens verstrekken aan opleidingsinstanties en bedrijven die zich namens ons bezig houden met jouw (talent)ontwikkeling en opleiding.

Tot slot kan het voorkomen dat wij jouw gegevens in zeldzame gevallen moeten vrijgeven. Dit door het ontvangen van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- en regelgeving. Wij zullen ons best doen om jou daar op tijd over te informeren, tenzij wij daar door wettelijke redenen niet toe over kunnen gaan.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang als jij gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Ook hebben wij vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Dit is onder andere het aanleveren van bewijslast en/of eventuele vorderingen die betrekking kunnen hebben op het heden en het verleden.

Daar waar wij geen reden hebben die vanuit wet- en regelgeving is bepaald zullen we jouw expliciete vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kan je uiteraard ook weer intrekken op het moment dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Zie ook “contactgegevens” voor het verkrijgen van extra informatie of intrekken van jouw toestemming.

Beveiliging en vertrouwen

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in deze privacy statement. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen. In geen enkel geval kan Reset C&T BV aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde. Als wij jouw gegevens doorgeven aan een derde, dan zullen wij ervoor zorgdragen dat zij aan dezelfde regels gebonden zijn.

Welke rechten heb je

Naast de verwerking van de persoonsgegevens heb je ook enkele rechten als persoon.

Recht op inzage en correctie

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@solidworksjobs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Verbetering, verwijdering en beperking

Het staat je volledig vrij om alles te delen wat je wilt. Daarbij heb je natuurlijk ook het recht om juist bepaalde gegevens niet te verstrekken of ons te verzoeken om gegevens van jou te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Als je gegevens wilt laten verwijderen, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren. Mogelijk vallen hierdoor enkele diensten weg. Daarnaast is het verzoek tot verwijderen alleen mogelijk als wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens. Wel kunnen wij de toegang tot jouw gegevens beperken voor onze werknemers en derden.

Recht van verzet

Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens niet te verwerken in verband met een ernstige en legitieme reden. Afhankelijk of er een wettelijke grond is voor de verwerking zullen wij jouw verzet afwegen en wanneer mogelijk uitvoeren. Als je je wilt verzetten voor direct marketing, dan is daar geen reden voor nodig en kan je dat op ieder moment uitvoeren.

Recht van gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en/of vervolgens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht van intrekking van goedkeuring

Je kunt alle verwerkingen die zijn gedaan op basis van de door jouw voorafgaand afgegeven toestemming ieder moment intrekken. Houd er wel rekening mee dat in sommige gevallen dit van invloed is op de dienstverlening die wij jou kunnen bieden.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen de onderneming. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen via e-mail info@solidworksjobs.nl onder vermelding van Privacy Statement.

Dit Privacy statement is aangepast op 6 september 2018.